Kurumsal Bilgiler

ETİK KOMİSYONU

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU 

Belediyemizde Etik Komisyonu 04.06.2018 tarihinde kurulmuştur.

ETİK KOMİSYONU 

Erhan SEFİL      Belediye Şirketi (KASDAŞ) Genel Müdürü  (0554 593 14 52)
Nurhan ARSLAN Kadıköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü (0216 542 50 00)
Naciye KÖSOĞLU  Kadıköy Belediyesi  Teftiş Kurulu Müdürü (0216 542 50 00)
Av. Cem GÜÇLÜ Kadıköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü (0216 566 87 99)
               

ETİK İLKELER 

      • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 
      • Halka Hizmet bilinci 
      • Hizmet Standartlarına uyma 
      • Amaç ve Misyona bağlılık 
     • Nezaket ve Saygı 
      • Saygınlık ve Güven 
      • Yetkili Makamlara bildirim 
      • Çıkar çatışmasında kaçınma 
      • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 
      • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
      • Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı 
      • Savurganlıktan kaçınma 
      • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 
      • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 
      • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 
      • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
      • Mal bildiriminde bulunma 

ETİK KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

      • Etik ilkeler doğrultusunda duyuru ve genelgelerle personeli bilgilendirmek. 
      • Yönetmelik gereği her kamu görevlisi için etik sözleşmeler doldurtularak özlük dosyalarına konulmuştur. 
      • Etik Komisyonu gerektiğinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmektedir.