KASDAŞ
KADIKÖY SAĞLIK TUR.EĞT.ÇEVRE TEM.OTO.HİZM.İNŞ.YAY.SAN. VE TİC.A.Ş.
AYLIK VE ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENMESİNE AİT
PROMOSYON İHALESİ DUYURUSU

Banka Promosyonu İhale Numarası

: 2018/1

1-Kurumun Adı

: KASDAŞ KADIKÖY SAĞLIK TUR.EĞT.ÇEVRE TEM. OTO. HİZM. İNŞ. YAY. SAN. VE TİC.A.Ş.

A) Adresi

: Osmanağa Mahallesi  Söğütlüçeşme Caddesi Kalem Sok. No:7 A Blok         KADIKÖY/İSTANBUL

B) Telefon ve Faks Numarası

: 0216 337 89 51 / 0216 337 89 58

C) Elektronik Posta Adresi

: www.kasdas.com

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü(4734 sayılı Kanununa Tabi Değil)

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 2060

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

: 6.000.000.-TL.

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

: Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: 08/06/2018 Cuma Saat 15:30

8- İhale İlanı Tarih ve Saati

: 01/06/2018 Cuma  günü

 

696 Sayılı KHK gereği İdareye devir olan ve Kadıköy Belediye Başkanlığı birimlerinde çalışan personelin aylık ve ücret ödemelerinin (vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diğer yasal kesintiler hariç) banka aracılığı ile ödenmesine ait banka tarafından verilecek olan promosyon ihalesi için talepte bulunacak bankalarla iletişimin kurulmasına karar verilmiştir.
İhaleye ilişkin diğer bilgiler aşağıdadır:
1. İhaleye Kimler Katılabilir
İhaleye, kamu ve özel sektöre ait olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (a), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen asgari faaliyetleri yürüten ve İstanbul’un her ilçesinde en az bir tane olmak üzere İstanbul mücavir alan sınırı içinde toplamda en az 50 adet ATM makinesi olan bankalar katılabilir.
2. İsteklilerden İstenen Belgeler
2.1. Başvuru mektubu (örneği ektedir)
2.2. Teklif mektubu (örneği ektedir)
2.3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin onaylı sureti ve temsile ilişkin imza sirküsü,
2.4. “okundu ve tüm şartlar kabul edildi.” şerhi yazılan ve imzalanan şartname aslı
2.5. Bu ilanın 2’nci maddesinde istenilen Şube ve ATM makinelerinin sayısını ve kuruldukları  yerlerin adreslerini gösterir onaylı yazı,
3. Tekliflerin Verilmesi
3.1. Şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektubu ile istenilen diğer belgeler  , en geç 08/06/2018 Cuma  günü, saat 15:30' e kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı 4.Kat A Blok 510 nolu İhale Komisyon Kalemine banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
3.2. Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Şartnamenin temini  ile ihale işlemleri hakkında irtibat sağlanacak kişi
4.1 Adı ve Soyadı:    Cihan MUSLU
Görev Unvanı: Finans Müdürü
Telefon No’su: 216 337 89 51/34
Faks No’su     : 216 337 89 58


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Cihan MUSLU                                                                                                                    Erhan SEFİL                          
Şirket Finans Müdürü                                                                                                      Şirket Genel Müdürü        
Komisyon Üyesi                                                                                                                Komisyon Üyesi                                                                                                               Kasdaş Banka Promosyon Şartnamesi için tıklayınız.