KURUMSAL

Kasdaş Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği San. Tic. Anonim Şirketi, Kadıköy Belediyesinin kuruluşudur.

İçerik hazırlanıyor.

Kalite belgerimizi inceleyebilirsiniz.

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU 

Belediyemizde Etik Komisyonu 04.06.2018 tarihinde kurulmuştur.

ETİK İLKELER 

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 
• Halka Hizmet bilinci 
• Hizmet Standartlarına uyma 
• Amaç ve Misyona bağlılık 
• Nezaket ve Saygı 
• Saygınlık ve Güven 
• Yetkili Makamlara bildirim 
• Çıkar çatışmasında kaçınma 
• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 
• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
• Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı 
• Savurganlıktan kaçınma 
• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 
• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 
• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 
• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
• Mal bildiriminde bulunma 

ETİK KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

• Etik ilkeler doğrultusunda duyuru ve genelgelerle personeli bilgilendirmek. 
• Yönetmelik gereği her kamu görevlisi için etik sözleşmeler doldurtularak özlük dosyalarına konulmuştur. 
• Etik Komisyonu gerektiğinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmektedir.